Lịch sử hình thành

Thân gửi Quý Hội Viên và Đối Tác,
Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM) được thành lập vào cuối năm 2008 và đang bước vào năm thứ tám trong quá trình hoạt động mình.
Trong hội nghị đầu tiên của năm, các thành viên đã bầu ra ban điều hành với nhiệm kỳ hai năm. Đây là tín hiệu của sự bền vững, chuyên nghiệp và tinh thần hợp tác để cùng chia sẻ một mục tiêu: tất cả những điều tốt đẹp đều được dành cho các thành viên ICHAM.
Dưới đây, tôi xin nêu những kế hoạch và các hoạt động then chốt của Phòng Thương mại Ý trong năm nay:

  • Tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động của Assocamerestero (Hiệp hội các Phòng Thương mại Ý ở nước ngoài - Icham đã được Hiệp hội Assocamerestero công nhận về pháp danh và chức năng từ năm 2013)
  • Tăng cường quan tâm đến nhu cầu của các thành viên bằng việc thực hiện và quảng bá các hoạt động, tổ chức các buổi hội thảo, cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương và mở rộng mối quan hệ đối tác của các thành viên
  • Thúc đẩy mạng lưới dịch vụ nhằm thu hút ngày càng nhiều các công ty Ý đầu tư vào thị trường Việt Nam
  • Nâng cao chất lượng các kênh thông tin thông qua các bản tin, trang web và các phương tiện truyền thông đại chúng
  • Hợp tác với các tổ chức thương mại trong nước đặc biệt là Vietrade, VCCI, HUBA và HBA
  • Tối đa hóa lợi ích từ việc làm thành viên của ICHAM và Eurocham
  • Củng cố hợp tác liên ngành với Đại Sứ Quán Italia ở Việt Nam và ICE nhằm đạt được mục tiêu hệ thống và giới thiệu thống nhất về nước Ý

Tôi và ban điều hành với tất cả thời gian và nguồn lực hiện tại, đều mong muốn có những cuộc đối thoại hiệu quả với các bạn. Hãy liên hệ và trao đổi với chúng tôi để chia sẻ ý kiến của bạn, cũng như không ngần ngại yêu cầu giúp đỡ chuyên môn từ ICHAM.
Chúng ta sẽ hợp tác để phát triển tổ chức trên cơ sở ngày càng vững mạnh, xứng đáng là nơi tham vấn đáng tin cậy cho các công ty Việt Nam và các công ty Ý muốn phát triển thương mại song phương.
Chúc các bạn một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Mã đáo thành công!
Thay mặt Ban điều hành,
Chủ tịch
Michele D’Ercole