Mục tiêu

Phòng Thương mại Ý có vai trò thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ trao đổi thương mại giữa các doanh nghiệp Ý và doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp khác hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và hợp tác giữa các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau.
Ở bất cứ phương diện nào, Phòng Thương mại sẽ không thay thế hoàn toàn mà chỉ làm cầu nối và kênh thông tin nhằm quảng bá hoạt động của các đối tác và của thành viên.
Thông qua việc hỗ trợ các dự án-đầu tư, chúng tôi đã có một mạng lưới quan hệ rộng lớn với các tổ chức ở Ý và liên minh Châu Âu, các Phòng Thương mại, các tổ chức doanh nghiệp, các tập đoàn xuất khẩu cũng như các tổ chức công hay tư nhân khác.
Chức năng chính:

  1. Thiết lập quan hệ với các tổ chức, đơn vị, các tổ chức kinh tế và tài chính để hỗ trợ trao đổi thương mại và kinh tế giữa hai nước. 
  2. Triển khai các hoạt động truyền thông thông qua xuất bản các ấn phẩm tạp chí, thông cáo, bản tin kinh tế, báo cáo, danh mục, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trang web và tổ chức các cuộc họp, hội thảo v.v.
  3. Đón tiếp và bước đầu hỗ trợ các doanh nghiệp Ý đầu tư vào thị trường Việt Nam cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển hoạt động kinh doanh với các đối tác Ý.
  4. Ưu tiên giới thiệu các doanh nghiệp thành viên phù hợp trong dịch vụ hỗ trợ, tư vấn kinh tế-thương mại cho các doanh nghiệp khác.
  5. Xúc tiến hội nhập của các công ty Ý tại Việt Nam cũng như đưa đến Việt Nam các cơ hội từ phía Ý và từ Liên minh châu Âu
  6. Quảng bá và bảo vệ thương hiệu “Made In Italy”
  7. Tổ chức các buổi tập huấn, diễn đàn truyền tải văn hóa kinh doanh, bao gồm cả các lớp học tiếng Ý
  8. Nhận thực hiện và hỗ trợ các thương vụ theo yêu cầu
  9. Tham gia vào tất cả các hoạt động khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ chức
  10. Hoạt động môi giới cho các thành viên, có cung cấp đầy đủ và đa dạng các giấy tờ liên quan đã qua kiểm duyệt của kế toán

Chú ý: Phòng Thương mại sẽ không tham gia vào các hoạt động kinh doanh đơn thuần để thu lợi nhuận.