Bản tin ICHAM số 4/2017

Thân gửi Quý Hội viên và Đối tác,

Phòng Thương Mại Ý ICHAM trân trọng giới thiệu ấn phẩm e-Newsletter số 4/2017 với các thông tin mới nhất về hoạt động của ICHAM cũng như về thị trường Việt Nam.

Một số tin chính: 

- Sự kiện Lifestyle Made in Italy tại Hà Nội; 
- Dự án Xúc tiến Thương mại Ý tại các thị trường mới nổi 2016 - 2017;
- ICHAM ký biên bản ghi nhớ với Hải quan Việt Nam;
- Việt Nam chuyển giao từ Hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử
- .... 

Vui lòng bấm vào các đường link sau để đọc: Tiếng Việt | English | Italiano 

Share this