Thông tin về sự kiện

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

Thời gian: 10:00 – 11:30

Hội thảo trên Zoom

FOC

Đăng ký 

Tham gia hội thảo của AusCham để thảo luận về những thay đổi sắp tới của Luật Lao động mới tại Việt Nam, những thay đổi về việc ban hành và các điều kiện để cấp Giấy phép lao động và Miễn giấy phép lao động, cùng với việc thảo luận về các yêu cầu hiện tại đối với Thẻ tạm trú và Thị thực kinh doanh trong tình hình biên giới hiện nay. Diễn giả là Minh Dương, Đối tác của Asia Couns và Chủ tịch hiện tại của AusCham, và Matthew Lourey, Đối tác quản lý Dịch vụ nhà ở doanh nghiệp. Hội thảo được thiết kế để cung cấp các cuộc thảo luận về các thay đổi đối với luật pháp và cung cấp các quy trình và yêu cầu từ chính quyền. Chương trình sẽ tổ chức phiên hỏi đáp để người tham gia có thể đặt câu hỏi cho các diễn giả.

 

Matthew Lourey – Đối tác quản lý, Dịch vụ nhà ở doanh nghiệp

Matt Lourey là kế toán viên đã sống và làm việc tại Việt Nam trong hơn 14 năm. Matt hỗ trợ , đảm bảo kế toán, thuế, lập báo cáo công ty có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để duy trì ở cấp quốc tế. Ông hiện cũng là thành viên của một số hội đồng quản trị tại Việt Nam, là cố vấn với tư cách là giám đốc độc lập không điều hành và là thành viên tích cực của Hội đồng quản trị AusCham với tư cách là Thủ quỹ và Chủ tịch.

 

Minh Dương, Đối tác, Luật sư và Chủ tịch AusCham châu Á. Minh Dương là luật sư của Tòa án Tối cao New South Wales và Tòa án Tối cao Úc và là luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Ông có hơn 12 năm tư vấn cho khách hàng quốc tế  về phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông chuyên tư vấn về M & A, doanh nghiệp và thương mại, thị trường vốn, luật chứng khoán và tài chính ngân hàng. Minh gia nhập AusCham Việt Nam và hiện đang là Chủ tịch ,ông cũng từng là Giám đốc và Thư ký của AusCham trong 4 năm qua.