Ngày: thứ Tư, ngày 20 tháng 7, 2022

Thời gian: 18:00 – 20:00 PM (thời gian đăng ký bắt đầu từ 17:30)

Địa điểm: Lotte Hotel Saigon, 4A đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Phí vào cổng: 

Thành viên của SBG, HKBAV, ThaiCham, và Co-host: 200,000 VND (yêu cầu có thẻ thành viên trong thời hạn sử dụng)

Không phải thành viên: 300,000 VND

(*) Bánh và món nước đầu tiên được phục vụ cho tất cả người tham gia. Người tham gia sẽ trả từ món nướng thứ hai.

Link đăng ký: https://bit.ly/chamberscheers2022

ICHAM E-NEWSLETTER

SỰ KIỆN SẮP TỚI