Hãy tham gia hội thảo trực tuyến cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Thái tại Việt Nam and và ICHAM để bàn luận với các chuyên gia về tiến trình phát triển gần đây của hệ thống thuế đối với ngành thương mại điện tử tại Việt Nam.

Thông tin sự kiện:

  • Ngày: Thứ Năm, ngày 22 tháng 07 năm 2021
  • Thời gian: 2PM – 3PM (GMT+7)