Các công ty đa quốc gia nước ngoài hoạt động tại Việt Nam bắt buộc phải hiểu và tuân thủ các yêu cầu chính về định giá chuyển nhượng và chủ động chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ phù hợp với các quyết định định giá trong các giao dịch xuyên biên giới.

Việc thực hiện một chiến lược định giá chuyển nhượng hợp lý sẽ cho phép phân bổ một cách cân bằng các đầu chi phí và doanh thu trong các đơn vị thuộc nhóm khác nhau, nhờ đó phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho các đơn vị tạo ra giá trị cao nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất.

Vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, ông Filippo Bortoletti, Giám đốc Quốc gia và Chuyên gia Tư vấn Kinh doanh Quốc tế sẽ giới thiệu các yêu cầu tuân thủ chính đối với hoạt động định giá chuyển nhượng tại Việt Nam, đồng thời thảo luận về các giải pháp phổ biến được các công ty đa quốc gia nước ngoài áp dụng khi thực hiện chiến lược định giá tại Việt Nam.

Các chủ đề chính của cuộc thảo luận bao gồm:

  • Giới thiệu và thuyết trình về yêu cầu chính về chuyển giá
  • Đưa ra các ví dụ về cách thực hiện một chiến lược chuyển giá hợp lý ở Việt Nam
  • Phiên hỏi đáp
  • Thời gian: 16:00 – 17:00
  • Ngày: 09/11/2022
  • Phí tham dự: Miễn phí

Hội thảo trực tuyến này miễn phí tham dự và được đồng tổ chức bởi Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam – ICHAMPhòng Thương mại Canada tại Việt Nam – CanCham

ICHAM E-NEWSLETTER

UPCOMING EVENTS