• Thời gian: Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021
  • Giờ: 4:30PM – 6PM
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Nền tảng: MS Office

Sức khoẻ cảm xúc là một phần quan trọng của sức khoẻ tổng thể, có tác động đến cái nhìn của mỗi cá nhân về cuộc đời, về các mối quan hệ và về chính sức khoẻ của họ.

Do đó, học cách tự chăm sóc cho đời sống cảm xúc của chính mình là việc làm cần thiết. Khi bạn khoẻ mạnh về mặt cảm xúc, bạn có thể đối mặt với những yếu tố trong cuộc đời và trong công việc bằng một loạt các hình thái cảm xúc mà không bị mất kiểm soát. Bạn có thể phản ứng lại.

Diễn giả:

Tiến sĩ Sandhya Thumsi Kumar là Giám đốc Công ty Shubhaprada Life Solutions, và là Huấn luyện viên Sức khoẻ tổng hợp tại Sage Advice. Tiến sĩ Sandhya Kumar được đề cử bởi một trong số các thành viên Hội đồng Chuyên gia HR & WEL và là diễn giả nổi tiếng tại Ấn Độ và Singapore.

Tentative Agenda & Speakers:

Thời gian Nội dung chương trình Diễn giả
16:30 – 16:40 Lời mở đầu BCIC / Chủ tịch INCHAM Việt Nam
16:40 – 17:25 Sức khoẻ xã hội & Sức khoẻ cảm xúc Tiến sĩ Sandhya Thumsi Kumar
17:25 – 17:55 Phiên thảo luận Q&A Tiến sĩ Sandhya Thumsi Kumar
17:55 – 18:00 Lời cảm ơn Cô Priya Bhargava/ BCIC

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI

ICHAM E-NEWSLETTER