Chương trình sự kiện

Diễn giả: Phan Hoài Nam – Giám đốc Thuế

 • 10:00 AM – 10:10 AM: Giới thiệu về SBG và Diễn giả
 • 10:10 AM – 11:00 AM: Toàn cảnh các Chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho các Doanh nghiệp và Cá nhân chịu ảnh hưởng bởi COvid-19:
  • Tình hình kinh tế vĩ mô và thu ngân sách nhà nước năm 2021
  • Hỗ trợ cắt giảm chi phí
  • Miễn / đình chỉ các khoản đóng góp theo luật định
  • Hỗ trợ tiền mặt
  • Hỗ trợ tín dụng
  • Hố trợ về thuế
  • Khấu trừ các chi phí liên quan đến Covid-19 và tiêm chủng
 • 11:00 AM – 11:15 AM: Q&A
 • 11:15 AM: Hội thảo kết thúc

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ SBG tại sbg@sbghcm.org hoặc gọi (+84) 28 6685 5370/71.

 • Ngày: Thứ Năm, ngày 30/09/2021
 • Thời gian: 10:00 AM – 11:15 AM (GMT+7)
 • Thời lượng: 75 phút