• Ngày: Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
  • Thời gian: 10:00 AM – 11:15 AM (GMT+7)
  • Thời lượng: 75 phút
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Phi tham dự: Miễn phí

Hiệp hội Doanh Nghiệp Singapore (SBG) hợp tác cùng Công ty Frasers Property Việt Nam và Công ty RSM Việt Nam đồng tổ chức hội thảo trực tuyến “Tổng quan Phát triển Công Nhiệp Việt Nam & Ưu đãi thuế dành cho các Nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn COVID-19”.

Các diễn giả:

  • Ông Chong Chee Keong – Quản lý cấp cao thuộc Frasers Property Việt Nam
  • Ông Lê Khánh Lâm – Senior Partner thuộc RSM Việt Nam

Chương trình dự kiến:
10:00 AM – 10:10 AM: Giới thiệu về SBG và các diễn giả – Thực hiện bởi Điều phối viên từ SBG
10:10 AM – 10:35 AM: Tổng quan Phát triển Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn COVID-19 – Ông Chong Chee Keong – Quản lý cấp cao thuộc Frasers Property Việt Nam
10:35 AM – 11:00 AM: Ưu đãi thuế dành cho các nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn COVID-19 – Ông Lê Thánh Lâm – Senior Partner thuộc RSM Việt Nam
11:00 AM – 11:15 AM: Q&A
11:15 AM                  : Kết thúc hội thảo trực tuyến

how can we help you?

Contact us for any information about ICHAM activities and opportunities

Upcoming events