Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan và SmartOSC trân trọng mời bạn tham gia và thảo luận về Chuyển đổi kỹ thuật số trong webinar tới đây.

Thông tin sự kiện:

  • Webinar: “MAKE IT WORKS” – Cách các doanh nghiệp quốc tế thực hiện Chuyển đổi Kỹ thuật số tại Việt Nam
  • Thời gian: 02PM-03PM, 11/03/2021

Chủ đề:

  • Cloud – Migration, Giải pháp, Bảo trì và Tích hợp
  • Tự động hóa – Phần mềm RPA, EC, Process
  • Customer 360 – Nền tảng khách hàng
  • Nghiên cứu tình huống trực tuyến đến ngoại tuyến