Mặc dù Việt Nam đã đạt được thành công tương đối trong việc kiểm soát vi-rút nhưng đợt bùng phát Covid mới gần đây khiến những người nước ngoài sống ở nước ngoài một lần nữa gặp khó khăn.

MBC, phối hợp với Tricor Việt Nam, xin giới thiệu đến bạn webinar “Thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam trong bối cảnh Covid19 và cập nhật yêu cầu về hồ sơ xin giấy phép lao động theo Nghị định 152” để giúp bạn sẵn sàng đối phó với cuộc khủng hoảng covid hiện nay.

Điểm chính:

  • Những thay đổi chính đối với yêu cầu về hồ sơ xin giấy phép lao động theo Nghị định 152
  • Thông tin mới nhất về các thủ tục nhập cảnh Việt Nam dành cho người nước ngoài trong bối cảnh covid19
  • Những thách thức thực tế đối với các thủ tục nhập cảnh và xin giấy phép lao động

Các diễn giả:

  • Ông Lim Chor Ghee – Tổng Giám đốc, Tricor Việt Nam (đồng thời là Thủ quỹ của MBC)
  • Bà Banh Ai Lien (Alice) – Trợ lý Giám đốc, Tricor Việt Nam

Moderator:

  • Bà Serene Chong – Giám đốc Hậu cần, Cosma Technology; Công ty TNHH Hoang Ma. (đồng thời là Exco của MBC)

Thông tin sự kiện:

  • Thời gian: Thứ Năm, 2:00 PM – 3:00 PM (giờ Việt Nam), 17 tháng 06 năm 2021
  • Nền tảng: Zoom (link tham dự sẽ được gửi tới bạn qua email)
  • Hội viên của MBC và các bên Co-host: Miễn phí
  • Không phải hội viên: 200k VNĐ

***ĐĂNG KÝ NGAY***

Link: https://forms.gle/pM755hdmVCp5xfFN8

Giới hạn cho 150 người đăng ký đầu tiên, đóng đơn vào ngày 11 tháng 6

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ MBC qua email admin@mbcvietnam.com hoặc gọi SĐT +84 28 6258 6316.