Thông tin sự kiện:

  • Ngày: Thứ năm, 30 tháng 7
  • Thời gian: 12.00 – 14.00
  • Địa điểm: Mai House Saigon, số 1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Giá vé:

– Thành viên AusCham & Thành viên Icham (bao gồm cả bữa trưa): 950.000 VND

– Không phải thành viên (bao gồm ăn trưa): 1.100.000 VND

Truy cập liên kết này để biết thêm chi tiết.

Timeline chương trình:

12-12: 10 – Đăng ký.

12: 10-12: 15:00 – Giới thiệu chương trình

12:15 – 12:25 – Cập nhật về xu hướng M & A tại Việt Nam hiện tại (PWC Vietnam)

12:25 – 1:15 – Cập nhật những thay đổi quan trọng trong chế độ kiểm soát sáp nhập mới và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc chuẩn bị hồ sơ và giao dịch với các cơ quan quản lý về vấn đề giải phóng mặt bằng sáp nhập (LNT & Partners)

1:15 – 1:30 – Hỏi & Đáp.

1:30 – Kết thúc chương trình.