Đêm đố vui BBGV sẽ trở lại vào ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh COVID19. Tuy nhiên, trẻ em Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những hậu quả mà nó đem lại. Để đáp lại, chúng tôi đã tổ chức một Đêm đố vui gây quỹ để hỗ trợ trẻ em tiếp tục việc học. BBGV cùng tổ chức từ thiện trẻ em Sài Gòn rất mong nhận được sự tài trợ từ quý vị.

Hãy tham gia và thử thách bản thân với các câu hỏi bao gồm nhiều chủ đề và gây quỹ cho trẻ em nếu có nhu cầu. Giải thưởng lớn sẽ để dành cho người chiến thắng!

Ngày: Thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020

Thời gian: Bài kiểm tra bắt đầu từ 6:30 chiều

Địa điểm: Mai House Saigon, 1-3-5 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận. 3, TP HCM

Bậc thầy đố vui: Paul Cleves

YÊU CẦU:

Tối đa 4 người /đội. Không sử dụng thiết bị có Internet.

VÉ VÀO CỬA:

– BBGV và các phòng đồng tổ chức: 350.000 đồng / người

– Không phải thành viên: 400.000 đồng / người

– Nhóm 4: 1.400.000 đồng / nhóm

Đã bao gồm đồ ăn và đồ uống.

ĐĂNG KÝ

Vui lòng đăng ký cho nhóm của bạn với Linh (June) tại địa chỉ email linh.nguyen@bbgv.org hoặc tại đây.