Mặc dù cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng của Việt Nam chưa thể sánh được với Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn được các doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn để mở rộng hoặc thay thế Trung Quốc. Đằng sau tất cả những điều đó là gì? Các nhà đầu tư đang tìm cách di dời một phần chuỗi cung ứng cần biết những gì về mạng lưới cung ứng trong nước của Việt Nam? Làm thế nào để có những quyết định sáng suốt khi tiến hành di dời chuỗi cung ứng?

Để tìm hiểu về địa chính Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có thể là điều khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, để cung cấp cho các nhà sản xuất những cập nhật mới nhất về chuỗi cung ứng tại Việt Nam và đề xuất giải pháp di dời chuỗi cung ứng, Rebecca An, Trợ lý Giám đốc Kinh doanh, sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến “ Di dời Chuỗi cung ứng đến Việt Nam” vào ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Trong buổi hội thảo trực tuyến, Rebecca sẽ chia sẻ những kiến thức về:

  • Đa dạng hóa chuỗi cung ứng – Tại sao chọn Việt Nam?
  • Di dời ở đâu tại Việt Nam? – Đi sâu vào bốn cụm công nghiệp bao gồm Điện tử, Ô tô, Dệt may và Thực phẩm, Đồ uống và Chế biến thức ăn chăn nuôi
  • Tái định cư chuỗi cung ứng về Việt Nam – Phương pháp nghiên cứu điển hình

Thông tin đăng ký

Phí đăng ký: Miễn phí

Vui lòng nhấn vào đây để đăng ký tham dự, trước thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Trang Nguyễn (Jasmine)