Thời gian: Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Thời gian làm thủ tục đăng kí: 08:00 – 09:30

Địa điểm: HÔTEL du PARC HANOÏ | Marron A&B, Tầng 2 | 84 Trần Nhân Tông , Quận Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội

Giá vé:

Thành viên AusCham & Thành viên đơn vị đồng tổ chức: 650.000 đồng / người

Không phải thành viên: 800.000 đồng / người

Mọi thông tin xin gửi về: auschamhanoi@auschamvn.org