Dự án Lotus Art đã trở lại với phiên bản thứ hai để hỗ trợ Quỹ “Rock – Paper – Scissors” dành cho trẻ em. Tiệc chiêu đãi nghệ thuật năm mới với các buổi biểu diễn âm nhạc đầy tình yêu thương và triển lãm nghệ thuật Việt Nam vào ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nghệ sĩ địa phương sẽ trình diễn tác phẩm nghệ thuật của họ vì tương lai và niềm hạnh phúc cho trẻ em kém may mắn ở Việt Nam, cụ thể hơn là tại Huế và Cẩm Đức. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật trưng bày sẽ được bán trong ngày hôm đó! Các khoản tiền nhận được sẽ chuyển đến Quỹ dành cho trẻ em Rock – Paper – Scissors (https://www.rockpaperscissorschildrensfund.org)

Sự kiện vẫn đón nhận sự tài trợ từ các công ty. Nếu quan tâm xin vui lòng liên hệ bằng cách gửi email đến info@lotusartproject.com

Truy cập trang web của chúng tôi www.lotusartproject.com để biết thêm thông tin về chúng tôi và về sự kiện đã tổ chức vào năm ngoái.