Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Bộ luật Lao động mới đã được bỏ phiếu và phê chuẩn bởi Quốc hội nước Việt Nam.

Nội dung sửa đổi tập trung vào các vấn đề như phạm vi ứng dụng, khung giờ làm việc và giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu, quyền thành lập tổ chức đại diện của nhân viên trong doanh nghiệp, việc chấm dứt hợp đồng lao động và rất nhiều những vấn đề khác.

Trong sự kiện, các diễn giả sẽ phân tích những thay đổi chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như sự cân bằng mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng và nhân viên.

Sự kiện sẽ diễn ra vào Thứ Năm ngày 9 tháng 1 năm 2020, từ 2:00 đến 3:30 chiều.