Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Bộ luật Lao động mới đã được bỏ phiếu và phê chuẩn bởi Quốc hội nước Việt Nam.Nội dung sửa đổi tập trung vào các vấn đề như phạm vi ứng dụng, khung giờ làm việc và giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu, quyền thành lập tổ chức đại diện của nhân viên trong doanh nghiệp, việc chấm dứt hợp đồng lao động và rất nhiều những vấn đề khác.

Ở cấp độ vĩ mô, Bộ luật Lao động đưa Việt Nam gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một bước tiến trong việc đảm bảo sự cân bằng quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Chúng tôi muốn tập trung vào những thay đổi thực tế dưới góc nhìn và quan điểm của tư vấn pháp lý, mà các doanh nghiệp cần thừa nhận và có những thay đổi cơ bản để theo kịp Bộ luật mới.

Hội thảo được chủ trì bởi Hội tư vấn pháp lý D’Andrea & Partners & do ICHAM tổ chức.

Thời gian: Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020 – 2:00 đến 3:30 chiều

Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Miễn phí tham dự.

Để đăng ký, vui lòng xác nhận bằng cách gửi email trả lời đến: info@icham.org hoặc hanoi@dandreapartners.com  hoặc liên hệ SĐT (+84) 28 3822 4059.