VIVA hân hạnh tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn dịch Covid”. Hội thảo trực tuyến này sẽ thảo luận về các thủ tục xin thị thực nhập cảnh, kiểm dịch và tuân thủ địa phương cho người nước ngoài. Đây là cơ hội cho bất kỳ cá nhân và công ty nào quan tâm đến các quy định nhập cư hiện hành.

————-
Thời gian: ngày 12 tháng 3 năm 2021 | 10:00 – 12:00
Miễn phí tham dự
Link đăng ký: https://bit.ly/2OFaxUb
Trang sự kiện: https://bom.to/rAlMYcb9aIc