Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của nhiều người. Dù vấn đề cơ bản của đợt bùng phát đại dịch này con người, người ta vẫn không thể bỏ qua tác động của nó tới kinh tế thị trường toàn cầu.

Đại dịch bùng phát đã làm tê liệt chuỗi cung ứng, hậu cần và các kế hoạch dự phòng của doanh nghiệp trên toàn cầu. Một số hãng hàng không đã hủy tất cả các chuyến bay và lệnh cấm du lịch áp dụng ở nhiều quốc gia ảnh hưởng đến thương mại và xã hội di động. Trong khi đó, các cảng đóng cửa và các chuyến hàng bị trì hoãn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đối tác thương mại, các doanh nghiệp ở Trung Quốc đã trải qua quá trình thử nghiệm bị gây ra bởi những khó khăn do quá tải khối lượng quy định đã được công bố bởi của cơ quan hành chính các cấp. Bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa và cách ly xã hội, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều trở ngại để tiếp tục sản xuất và đáp ứng nhu cầu của các đối tác thương mại toàn cầu. Nhiều nhà cung cấp đã đưa các điều khoản bất khả kháng vào hợp đồng để trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ nghĩa vụ hợp đồng của họ.

Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn bùng nổ, nhưng gần đây đại dịch đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động hàng ngày của các công ty. Dựa vào kinh nghiệm từ Trung Quốc, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, có thể học hỏi các chiến lược đã được thực hiện để đối mặt với tác động của các biện pháp an toàn ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu.