Mở rộng Chỉ dẫn địa lý tới Đông Nam Á: Có gì mới?

1.Thông tin về sự kiện:

Loại hình: Hội thảo trực tuyến trên web

Thời gian: Thứ Tư ngày 17 tháng 6

10:00 AM (CEST) – 3:00 PM (CNTT & TT)

2.Tóm tắt chương trình:

Bộ phận trợ giúp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của IPR Đông Nam Á đang mời bạn tham gia hội thảo trực tuyến sắp tới với trọng tâm về Mở rộng Chỉ dẫn địa lý tới Đông Nam Á.

Chỉ dẫn địa lý, còn được gọi là GI, có giá trị kinh tế quan trọng và ngày càng được đánh giá cao ở các nước Đông Nam Á (ĐNÁ). Sự bảo vệ của GI có thể là chìa khóa thành công của doanh nghiệp bạn ở nước ngoài. Trong buổi hội thảo này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu các khía cạnh chính về kịch bản GI ở 10 quốc gia ĐNÁ, chẳng hạn như tại sao việc bảo vệ GI lại quan trọng, những gì có thể và không thể được bảo vệ với GI, cũng như cách đăng ký GI tại Đông Nam Á.

Diễn giả của chúng tôi – Bà Ester Olivas Caceres, Chuyên gia Bộ phận Trợ giúp Đông Nam Á, đồng thời là tác giả của “ Hướng dẫn về Chỉ dẫn Địa lý” được phát hành gần đây ở Đông Nam Á. Ester có hơn 20 năm kinh nghiệm với tư cách là Luật sư Tư vấn cấp cao về Chỉ dẫn địa lý, cung cấp tư vấn kỹ thuật và pháp lý cho các nhà sản xuất và chính phủ trên toàn thế giới nhằm phát triển và bảo vệ GI của họ.

Buổi hội thảo là cơ hội duy nhất để tham gia và đặt câu hỏi trực tiếp cho chuyên gia.

3.Nội dung chương trình:

  • Giới thiệu
  • Làm thế nào để các chỉ dẫn địa lý của EU (GI) có thể được bảo vệ ở ĐNÁ?
  • Lợi ích của việc bảo vệ GI ở ĐNÁ
  • Kết luận

Đăng ký: tại đây

Thông tin liên hệ:

Địa điểm: Trực tuyến trên web

Nguồn sự kiện: https://register.gotowebinar.com/register/8554938643697963022

Đơn vị tổ chức

Bộ phận trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ IPR Đông Nam Á