21 tháng 5 năm 2020 – 9:00 đến 10:45 sáng (CNTT & TT)

Đơn vị tổ chức: Công ty xúc tiến đầu tư năng lượng sạch CEIA và

Chương trình Năng lượng phát thải thấp của USAID Việt Nam (V-LEEP)

 

Do hạn chế đi lại và hội họp vì COVID-19, chuỗi hội thảo trực tuyến này hiện đang tạm thời thay thế các buổi hội thảo trực tiếp của nhóm mua bán Năng lượng tái tạo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức hàng quý.

 

Đây là buổi hội thảo thứ hai trong bốn hội thảo được tổ chức bởi CEIA và USAID V-LEEP vào tháng 5 năm 2020.

 

GIỚI THIỆU

 

Nhóm mua bán năng lượng tái tạo Việt Nam được đồng tổ chức bởi Công ty xúc tiến đầu tư năng lượng sạch CEIA và Chương trình Năng lượng phát thải thấp của USAID Việt Nam (V-LEEP). Từ năm 2017, Nhóm đã tập hợp các khách hàng quan tâm đến năng lượng sạch để sử dụng trong cở sở thương mại và công nghiệp (C & I), các nhà đầu tư và phát triển dự án năng lượng tái tạo và đại diện của Chính phủ Việt Nam.

 

Đây là nền tảng để các bên liên quan trong thị trường RE trong công ty xác định và cùng tìm hiểu các chính sách, quy định và các vấn đề về tài chính để đáp ứng các mục tiêu đề ra về năng lượng sạch tại Việt Nam.

 

Buổi hội thảo trực tuyến vào ngày 21 tháng 5 năm 2020 là cơ hội quan trọng để tập hợp các bên liên quan đến thị trường tập trung vào mua sắm và ký kết các giải pháp về năng lượng mặt trời áp mái cho các doanh nghiệp C & I tại Việt Nam.

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

 

Để đăng ký hội thảo trên web và nhận thông tin đăng nhập, vui lòng nhập thông tin của bạn vào đây.

 

Vui lòng đọc Hướng dẫn hội thảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký và tham gia hội thảo trên web.

 

 TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

9: 00 – 9: 10 sáng : Giới thiệu chương trình

 

 • Đánh giá nhiệm vụ của nhóm và các đối tác triển khai
 • Tổng quan về chương trình hội thảo trên web và quy trình vận hành nền tảng Zoom

Ông Evan Scandling, Công ty xúc tiến đầu tư năng lượng sạch CEIA (Đối tác của Allotrope)

 

9: 10-9: 25 sáng : Cập nhật thị trường năng lượng mặt trời áp mái tại Việt Nam

 

 • Tổng quan về sự tăng trưởng của thị trường năng lượng mặt trời áp mái của các cơ sở thương mại và công nghiệp (C & I)
 • Thảo luận về ý nghĩa của Quyết định 13 đối với năng lượng mặt trời áp mái C & I

Ông Nguyễn Đức Hải, USAID V-LEEP

 

9: 25-9: 45 sáng : Quan điểm của doanh nghiệp: Bài học và kinh nghiệm từ kinh nghiệm mua sắm năng lượng mặt trời áp mái tại Việt Nam

 

 • Đầu tư “Chìa khóa trao tay CAPEX” cho năng lượng mặt trời áp mái 2,16MWp trong khu công nghiệp
 • Tổng quan về người mua trong sự phát triển của RFP, quy trình đấu thầu cạnh tranh
 • Bài học cho những người sử dụng năng lượng C & I khi tự mua năng lượng mặt trời áp mái

Ông Jeroen De Wachter, Kỹ sư năng lượng tái tạo khu công nghiệp Deep C

 

 • Thu hút các nhà sản xuất chuỗi cung ứng để hỗ trợ mua sắm năng lượng tái tạo
 • Thảo luận và nghiên cứu về tính khả thi của năng lượng mặt trời áp mái, về dịch vụ kỹ thuật để hỗ trợ thiết lập mục tiêu

Bà Tracy Nilsson, Giám đốc cấp cao về Xã hội & Môi trường toàn cầu của Tập đoàn Adidas

 

9: 45-10: 00 sáng Công cụ tổng quan: Mẫu RFP trên mái nhà và các giải pháp thực tiễn

 

 • Giới thiệu tổng quan về mẫu RFP cho năng lượng mặt trời áp mái PPA / cho thuê, được phát triển bởi CEIA
 • Thảo luận về việc sử dụng RFP, các giải pháp thực tiễn tốt nhất cho quy trình mua sắm và phát triển RFP

Bà Bethany Speer, Công ty xúc tiến đầu tư năng lượng sạch (Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Hoa Kỳ)

 

10: 00-10: 15am : Công cụ tổng quan: Những đánh giá về giá thầu năng lượng mặt trời áp mái

 

 • Thảo luận về các giải pháp thực tiễn tốt nhất cho việc đánh giá hiệu quả giá thầu năng lượng mặt trời áp mái C & I
 • Học hỏi từ những hỗ trợ của bên mua CEIA về mua sắm năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Ông Rob Hardison, Công ty xúc tiến đầu tư năng lượng sạch (Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Hoa Kỳ)

 

10: 15-10: 30 sáng: Các vấn đề về năng lượng mặt trời O & M: Quan điểm của nhà phát triển năng lượng mặt trời

 

 • Quan điểm của nhà phát triển về thực hành tốt quản lý tài sản năng lượng mặt trời áp mái để tối đa hóa sản lượng kỹ thuật và kinh tế.

Ông Tra Thanh Hiep, Phó Giám đốc Kỹ thuật công ty Năng lượng TTC

 

10: 30-10: 45 sáng: Giải đáp các thắc mắc và kết thúc chương trình