• Thời gian: ngày 01 – 02 tháng 08, 2022.
  • Địa điểm: Hilton Hanoi Opera, Hanoi, Vietnam

Hội nghị Giao thông và Cơ sở hạ tầng Việt Nam lần thứ 4, được tổc chức bởi Bricsa Consulting, là một sự kiện kéo dài hai ngày dự kiến ​​diễn ra từ ngày 1 – 2 tháng 8 năm 2022 tại Hilton Hanoi Opera, Hà Nội, Việt Nam, nhằm lưu ý đến những phát triển đã và đang có trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam.

Hội nghị sẽ tập trung vào những phát triển hiện có và đang được đề xuất trong khu vực, đồng thời cũnglàm sáng tỏ các khuôn khổ chính sách điều tiết, các chiến lược tài trợ và đầu tư cũng như những tiến bộ công nghệ đang diễn ra trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Việt Nam hiện đang áp dụng các sáng kiến ​​về chính sách, thủ tục và quy định thế hệ mới, cần thiết để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải. Trong vấn đề trọng yếu này, những thách thức mà các cơ quan quản lý vận tải phải đối mặt trong việc cân bằng giữa rủi ro và lợi ích là rất nhiều; do đó, việc phát triển một chiến lược phối hợp cho các cơ quan quản lý vận tải ở các nước Đông Nam Á là cấp thiết.

Những điểm nổi bật của Hội nghị:

  • Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Việt Nam 2030
  • Chiến lược Giao thông Vận tải Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) 2030
  • Luật PPP mới để thiết lập khuôn khổ cho các dự án giao thông
  • Đường sắt cao tốc – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh Đường sắt Bắc Nam – 2028
  • Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020-2030: Hệ thống cảng biển Việt Nam

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký, vui lòng liên hệ: Ms. Jigisha Vasa- jigisha@bricsaconsults.com

ICHAM E-NEWSLETTER

SỰ KIỆN SẮP TỚI