Thị trường các nước Ma-lay-si-a, Sing-ga-po, In-do-nê-si-a, My-an-ma, Thái Lan và Việt Nam hiện đang như thế nào?

Một số cho rằng đây là những thị trường ít chịu tác động bởi vi-rút Covid-19 nhất.

Sô khác lại nói những thị trường này sẽ là điểm đến của các khoản đầu tư quan trọng dịch chuyển từ Trung Quốc sang do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.

Trong bất kỳ trường hợp nào, những quốc gia này vẫn nằm trong số các khu vực kinh tế đông đúc và năng động nhất thế giới; Enrico Letta, Chủ tịch Hiệp hội Italia-ASEAN, cũng đã nhấn mạnh điều này khi được mời phát biểu bởi Confindustria.

Với sự hợp tác của Intesa Sanpaolo, Confindustria Vicenza và đơn vị kinh doanh trực thuộc – FarExporttổ chức chuỗi các webinar tập trung vào 6/10 nền kinh tế ASEAN.

Cả năm phiên webinar sẽ bắt đầu từ 09:30.

Sự kiện miễn phí tham dự và cần đăng ký trước qua hình thức đăng ký trực tuyến.

Nội dung chương trình như sau:

Thursday, September 17th

MALESIA AND SINGAPORE: the already developed Southeast Asia

09:30 – Greetings

Remo Pedon: Vice President of Confindustria Vicenza with responsibility for foreign markets

Stefano Prandato: Executive Director of Area Imprese Vicenza, Intesa Sanpaolo

09:45 – Southeast Asian markets post-Covid

Silvia Guizzo: Studies and Research Management, Intesa Sanpaolo

10:15 – Business opportunities and useful suggestions to successfully approach the two markets

Rita Bonucchi: Bonucchi & Associates, FarExport Partner

10:45 – Q&A

Tuesday, September 22nd

INDONESIA: the most populated ASEAN market

09:30 – Greetings

Stefano Acerbi: FarExport Manager

Stefano Prandato: Executive Director of Area Imprese Vicenza, Intesa Sanpaolo

09:45 – FarExport’s analysis of the Indonesian market’s potential

Lara Pressanto and Ilaria Righetto – FarExport Team

10:00 – Indonesia post-Covid: the markets situation and local experts’ views on business opportunities

Rita Malavasi – Octagona Group, FarExport Partner

10:30 – Q&A

Thursday, September 24th

MYANMAR: where ASEAN is estimated to grow the most in the next few decades

09:30 – Greetings

Stefano Acerbi: FarExport Manager

Stefano Prandato: Executive Director of Area Imprese Vicenza, Intesa Sanpaolo

09:45 – FarExport’s analysis of the Burmese’s market potential

Lara Pressanto and Ilaria Righetto – FarExport Team

10:00 – Myanmar post-Covid: the markets situation and local experts’ views on business opportunities

Bernardo Contri: President of IMBA Italy-Myanmar Business Association, FarExport Partner

Beatrice Bridi: IMBA Italy-Myanmar Business Association, FarExport Partner

10:30 – Italian Expo, the most important trade fair Italian event in Yangon

Paolo Bridi: Prometeo Srl

10:45 – Q&A

Tuesday, September 29th

THAILAND: not only tourism, but also business

09:30 – Greetings

Stefano Acerbi: FarExport Manager

Stefano Prandato: Executive Director of Area Imprese Vicenza, Intesa Sanpaolo

09:45 – FarExport’s analysis of the Thai market potential

Lara Pressanto and Ilaria Righetto – FarExport Team

10:00 – Thailand post-Covid: the markets situation and local experts’ views on business opportunities

Luca Vianelli and Nadia D’Amico: MDA Consulting Bangkok, FarExport Partner

10:30 – Q&A

Thursday, October 1st

VIETNAM: the great potential of the free trade agreement with the EU

09:30 – Greetings

Remo Pedon: Vice President of Confindustria Vicenza with responsibility for foreign markets

Stefano Prandato: Executive Director of Area Imprese Vicenza, Intesa Sanpaolo

09:45 – Vietnamese economy and its growth despite Coronavirus

Tomaso Andreatta – Chief Representative Ho Chi Minh Office, Intesa Sanpaolo

10:15 – Local experts’ views on business opportunities

Pham Hoang Hai – ICHAM Executive Director, FarExport Partner

10:45 – How to benefit from the free trade agreement at customs

Alessandro Dal Zotto: Confindustria Vicenza

11:00 – Q&A