Trở lại Thành phố Hồ Chí Minh năm thứ 3 vào ngày 8 -9 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Adora, Triển lãm Năng lượng Tương lai của Việt Nam đã khẳng định đây là sự kiện về năng lượng tái tạo hàng đầu trong cả nước. Sự kiện tập hợp 5000 bên liên quan tới hệ sinh thái năng lượng ở Việt Nam và hơn thế nữa là thảo luận về các chiến lược, xu hướng và những thay đổi chính của ngành để giúp các bên liên quan đến năng lượng địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo thông minh của Việt Nam nhằm mở rộng hoạt động của ngành.

Sự kiện này có hiệu quả như năm chương trình trong một. Đây là những gì bạn có thể mong đợi vào năm 2020:

  • Hai bài phát biểu về nội dung hội nghị bao gồm năng lượng mặt trời và năng lượng dự trữ, năng lượng gió, năng lượng thông minh và mạng lưới điện
  • Hơn 40 diễn giả chia sẻ về những hiểu biết và những ý tưởng đổi mới
  • 150 nhà triển lãm trưng bày các giải pháp năng lượng thông minh và tái tạo đến từ khắp nơi tại châu Á
  • Hơn 5.000 người tham dự đang tìm giải pháp

Hãy đến và cùng nhau xây dựng tương lai năng lượng tại Việt Nam – thị trường năng lượng tái tạo được đón chờ nhất tại Đông Nam Á.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập tại:

Trang web: http://bit.ly/futureenergyvn-ICHAM

Tải về tài liệu để tìm hiểu thêm.

Đăng ký MIỄN PHÍ (mở vào tháng 12 năm 2019).