Thời gian: Thứ Ba, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Thời gian làm thủ tục đăng kí: 08:00 – 09:30

Địa điểm: Khách sạn Plaza Sài Gòn | Emerald | 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM

Giá vé:

  • Thành viên AusCham & Thành viên đơn vị đồng tổ chức : 650.000 VND / người
  • Không phải thành viên: 800.000 đồng / người

Mọi thông tin xin gửi về: event@auschamvn.org