VPC NETWORKING NIGHT

Co-host: HONG KONG BUSINESS ASSOCIATION VIETNAM/ CANCHAM VIETNAM/ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF PORTUGAL VIETNAM/ VIETNAM LOGISTICS MANUFACTURING NETWORKING/ INDIAN BUSINESS CHAMBER IN VIETNAM/ VIETNAM TRADE & INVESTMENT PROMOTION CLUB/ ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN VIETNAM

  • Ngày: Thứ sáu, ngày 11 tháng 8, 2023
  • Thời gian: 6 pm (Vui lòng mang theo thư xác nhận của VPC NETWORKING qua email)
  • Bốc thăm may mắn: 7 pm
  • Nhà tài trợ địa điểm: STEERSMAN, 18 Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xác nhận đăng kí tham dự: Bạn sẽ nhận được xác nhận đăng kí tham dự qua email. Đăng kí ngay tại link bên dưới!
Phí tham dự: Vào cửa miễn phí (giảm giá 15% cho tất cả các hóa đơn)
Hủy tham dự: Vui lòng xác nhận hủy tham dự trước 6PM, ngày 10 tháng 8, 2023.
( email: vpc.networking@gmail.com )