Kính gửi các thành viên và bạn bè,

Trân trọng kính mời Quý vị tham gia webinar “Cập nhật thuế Việt Nam – Những điểm đáng chú ý trong quy định về thuế năm 2020”. Chi tiết về sự kiện và liên kết đăng ký được đính kèm dưới đây. Vui lòng chia sẻ lời mời với mọi người xung quanh bạn.

  • Ngày: Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
  • Thời gian: 2:00 PM – 3:35 PM (GMT + 7)
  • Phí tham dự: miễn phí (Hội thảo trực tuyến này sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và nền tảng ZOOM)
  • Đăng ký trực tuyến: https://bit.ly/3h2Zz3l

* Email đăng ký sẽ được chia sẻ với những người trình bày