• Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2020,  3:00 PM (Giờ Việt Nam)
  • Địa điểm: ZOOM ( Nền tảng trực tuyến)

Đại dịch COVID-19 tiếp tục gây xáo trộn nghiêm trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp và có thể được coi là một sự kiện “thiên nga đen”. Vì vậy, câu hỏi là làm thế nào các công ty có thể đối phó với cuộc khủng hoảng này? Chúng tôi rất vui mừng được mời bạn tham gia hội thảo trên web của chúng tôi với tiêu đề:

“Thiên nga đen, Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn trước những rủi ro”

KHI NHẬN PHẢI NHỮNG CÚ HÍCH KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC, MỌI HÌNH THỨC SUY NGHĨ, TỔ CHỨC VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CÒN TÁC DỤNG NÀO NỮA. TUY NHIÊN, ĐÓ CHÍNH LÀ ĐẠI DIỆN CHO CƠ HỘI ẨN SAU ĐÓ: SỰ RỦI RO CÓ THỂ BỊ NGĂN CHẶN HOẶC CÓ THỂ TRỞ THÀNH ĐỒNG MINH CỦA CHÚNG TA.

  • Thời gian: 3.00 PM (Giờ Việt Nam) / 10:00 AM (Giờ mùa hè tại Trung Âu)
  • Ngày: 23 tháng 4 năm 2020
  • Địa điểm: ZOOM (nền tảng trực tuyến)

Đăng ký: Vui lòng xác nhận sự tham gia của bạn bằng cách trả lời info@icham.org

Sau khi đăng ký, đường link để tham gia sẽ được gửi và xác nhận qua email của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.