Vào ngày 20 tháng 2, Hội thảo thường niên ICHAM (ICHAM AGM) đã được tổ chức thành công thông qua hội thảo trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh (Khách sạn Nikko Sài Gòn) và tại Hà Nội (Đại sứ quán Ý tại Việt Nam).

ICHAM AGM rất vui mừng được chào đón sự có mặt của Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Ý tại TP HCM , các cơ quan Thương mại Ý với sự tham gia của các thành viên. Hơn 35 người đã tham gia hội nghị ở cả hai thành phố, bao gồm 28 thành viên thông thường với 3 thành viên khác.

Các thành viên tham gia hội thảo đã cùng nhau cập nhật về các hoạt động & báo cáo tài chính của ICHAM trong năm qua và đề xuất phê duyệt các mục tiêu và ngân sách năm 2020. Năm 2019 là một năm làm việc hiệu quả đối với ICHAM: thành viên của chúng tôi đạt 93 công ty, đây là con số cao nhất chúng tôi từng ghi nhận. Năm ngoái, ICHAM đã cung cấp một số lượng lớn các dịch vụ kinh doanh cho nhiều công ty và thực hiện với các nhiệm vụ thương mại thành công.

Sau phần trình bày Báo cáo hoạt động hàng năm, Chương cập nhật và báo cáo tài chính kiểm toán của chúng tôi là cuộc họp của Hội đồng ICHAM để bầu ra các vị trí sau:

  • Chủ tịch: Michele D’Ercole
  • Phó chủ tịch: Riccardo Papa
  • Thủ quỹ: Francesco Dominici
  • Ủy viên hội đồng: Daniele Landini
  • Ủy viên hội đồng: Joseph Perucca
  • Ủy viên hội đồng: Mario Archidiacono
  • Ủy viên hội đồng: Nicola Patrizi

 

 

ICHAM Board of Director with the Consulate General Of Italy in HCMC and The Italian Trade Agency

Hội đồng quản trị ICHAM tại TP HCM chụp ảnh cùng Tổng lãnh sự Ý tại TP HCM và Giám đốc Cơ quan thương mại Ý

 

Ban giám đốc ICHAM tại Hà Nội

 

Thay mặt cho ICHAM, Chủ tịch ICHAM  – ông Michele D’Ercole đã cảm ơn Ủy viên hội đồng cũ, ông Federico Caliri vì sự đóng góp của ông trong những năm qua và hoan nghênh Hội đồng mới, đặc biệt là ông Ủy viên mới, ông Nicola Patrizi và đề nghị họ tự giới thiệu bản thân cho tất cả mọi người.

Xin chúc mừng ông Michele D’Ercole, ông Riccardo Papa, ông Francesco dominici, ông Mario Archidiacono, ông Daniele Landini, ông Joseph Perucca và ông Nicola Patrizi với nhiệm kỳ mới của họ (tháng 2 năm 2020 – tháng 2 năm 2023) tại ICHAM.

Cuộc họp kết thúc vào 19:15.

ICHAM một lần nữa xin cảm ơn vì đã tham dự Đại hội thường niên năm 2020 của chúng tôi và gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên của chúng tôi vì sự hỗ trợ và sự chân thành của họ và chúc tất cả chúng ta đã có một năm rất thành công.