Ngày 14 tháng 06 đã diễn ra hội thảo trực tuyến “Việt Nam – Thị trường chiến lược đối với doanh nghiệp Ý” – đây là sự kiện quảng bá đất nước được tổ chức bởi Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam, Phòng Thương mại Đông Ý (Camera di Commercio Italo Orientale), Công ty Liquid Consulting với sự hỗ trợ từ cơ quan vùng Puglia và Đại sứ quán Ý tại Việt Nam.

Hội thảo là sự kiện thứ hai trong chuỗi ba hội thảo bàn luận về Đông Nam Á. Trong hội thảo lần này, ICHAM đã giới thiệu với người tham dự đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam và thị trường nơi đây, cơ hội dành cho doanh nghiệp Ý, sản phẩm Ý. Đồng thời, sự kiện cũng đề cập đến các hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA và RCEP, và tác động tích cực của các hiệp định này tới quan hệ kinh tế giữa Ý và Việt Nam.

Hội thảo là cơ hội để vùng Puglia, doanh nghiệp trên địa bàn vùng Puglia và ICHAM gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường và những góc nhìn thực tế. ICHAM xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của đông đảo các đại diện doanh nghiệp, đặc biệt gửi lờicarm ơn tới ông Antonio Barile – Chủ tịch Phòng Thương mại Đông Ý, ông Francesco Paolicelli – Chủ tịch Uỷ ban Phát triển Kinh tế vùng Puglia, ông Marco Piscitelli – Chuyên viên Phân tích Thương mại tại ICHAM và Ngài Pham Hoàng Hải – Giám đốc Điều hành ICHAM.

Hội thảo được phát sóng trực tiếp trên Facebook và quý vị có thể xem lại bản ghi trực tiếp tại đây:

#icham #webinar #vietnammarket #Pugliaregion #evfta #rcep