Infographic về Đầu tư vào Việt Nam 2020 được viết bởi Dezan Shira & Associates, nhằm giới thiệu bối cảnh đầu tư của Việt Nam và các khía cạnh quan trọng khi đảm nhận một doanh nghiệp trong nước. Các nhà đầu tư thích có một cái nhìn trực quan khi tìm hiểu về Việt Nam, vì vậy Infographic này là lựa chọn tối ưu dành cho họ.

Tải về miễn phí tại đây.

Các thủ tục về thuế và kiểm toán của Việt Nam

Mạng lưới FTA của Việt Nam