Đông Nam Á hiện đang là thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất thế giới với giá trị dự kiến ​​đạt 153 tỷ USD vào năm 2025. Infographic về Thương mại điện tử lần này giúp tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh trong khu vực này và các cách phòng chống hàng giả trong thời đại thương mại điện tử.