Cùng với sự chỉ dẫn của Intel, thế giới Internet vạn vật (IoT) đang phát triển với tốc độ chóng mặt từ 2 tỷ đối tượng vào năm 2006 lên 200 tỷ vào năm 2020. Để khám phá thêm về các cơ hội kinh doanh ở Đông Nam Á trong lĩnh vực IoT và các mối quan tâm chính để bảo vệ IP trong khu vực, tất cả sẽ có trong infographic này.