Việt Nam – đối tác lớn thứ 2 của EU tại Đông Nam Á, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ và sản xuất định hướng xuất khẩu.

Inforgraphic Tổng quan về Việt Nam giúp chúng ta tìm hiểu thêm về các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và cung cấp các thông tin quan trọng để bảo vệ IP của bạn.