Xuất khẩu Nguyên tố và hợp chất hoá học đang là lĩnh vực phát triển đặc biệt giữa 2 quốc gia Italia và Việt Nam. Nhờ Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào ngày 1/8/2020 vừa qua, 2 quốc gia sẽ có cơ hội tuyệt vời để tận dụng lợi thế từ việc miễn thuế cho nhiều nhóm sản phẩm, bao gồm cả ngành hoá chất.

Do thời điểm áp dụng có sự khác biệt giữa 2 quốc gia, vì vậy, việc hiểu rõ nội dung chính sách với nhóm ngành này vô cùng quan trọng. Hãy cùng theo dõi video của chúng tôi để cập nhật đầy đủ về chính sách thuế cho sản phẩm “Nguyên tố và hợp chất hoá học”.


Nếu bạn đang tìm kiếm những cơ hội mới để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam and Italia, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ qua info@icham.org

SOCIAL MEDIA

Theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin mới hữu ích tại: