Trên đây là cuộc phỏng vấn giữa Massimo Maria Amorosini và ông Giorgio Palmucci – Chủ tịch ENIT – Phòng Du lịch Quốc gia trong chương trình OK ITALIA LET’S TALK

Du lịch sẽ như thế nào sau cuộc khủng hoảng Covid-19? Các kỳ nghỉ cho năm 2020 sẽ hoạt động như thế nào và Quỹ Du lịch mới thành lập sẽ được sử dụng để làm gì? Quỹ quảng bá du lịch ở Ý sẽ được sử dụng như thế nào? Phòng Du lịch Quốc gia sẽ đóng vai trò gì trong quá trình chuyển đổi này và làm thế nào để tăng sức hút của quốc gia? Chúng ta sẽ làm gì để đảm bảo khả năng cạnh tranh du lịch? Liên minh châu Âu đang thực hiện những biện pháp kinh tế xã hội nào để đảm bảo việc giãn cách kết hợp với du lịch? Câu trả lời sẽ được đưa ra trong cuộc phỏng vấn.