Chúng tôi trân trọng giới thiệu một ấn phẩm mới mang tên  ‘Đầu tư vào ASEAN’ của nhà xuất bản Springer. Ấn phẩm cho chúng ta biết thêm thông tin về các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức liên chính phủ bao gồm 10 quốc gia sau đây: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Tuyên bố ASEAN được đặt ra để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế cũng như phát triển văn hóa xã hội, bằng cách tích cực hợp tác và cung cấp hỗ trợ lẫn nhau. Giá trị kinh tế của các nước ASEAN đã lên tới 2.986 tỷ USD vào năm 2018 cùng với mức tăng trưởng đạt 5,2%.

Ấn phẩm cung cấp một cái nhìn tổng quan về ASEAN thông qua phân tích các đặc điểm của hệ thống kinh tế, thương mại, chính trị, tài chính và tài chính của các nước ASEAN theo quan điểm trong nước và quốc tế. Hơn nữa, ấn phẩm còn phân tích các điều ước quốc tế có liên quan được ký bởi các thành viên ASEAN.

     Đầu tư vào ASEAN

     Lorenzo Riccardi , Giorgio Riccardi

     Bìa cứng, 360 trang

     NXB Springer 2020

     Ngôn ngữ: Tiếng Anh

     Mã số ISBN: 978-981-15-5378-3