Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm tôn vinh và giới thiệu những hoạt động đổi mới sáng tạo của các chủ thể tích cực trong hệ sinh thái Việt Nam trong một số lĩnh vực chủ yếu như: Đô thị thông minh, nhà máy thông minh, an ninh mạng, chuyển đổi số, công nghệ trong nông nghiệp và môi trường… Triển lãm là một sự kiện hàng năm về đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng và xây dựng các kết nối đổi mới sáng tạo, kết nối chuyên gia, viện trường – doanh nghiệp, các tập đoàn quốc tế, các quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ, khẳng định Việt Nam là điểm đến của đổi mới sáng tạo của khu vực trong kỷ nguyên mới.

Với sự kiện này, MPI trân trọng mời các quý vị hội viên ICHAM tham dự và trưng bày các sản phẩm và công nghệ sáng tạo tại triển lãm trong các lĩnh vực sau: Thành phố Thông minh, Nhà máy Thông minh, Chuyển đổi số, Công nghệ, Môi trường, v.v.

  • Thời gian: 2 ngày – 9, 10 tháng 1 năm 2021
  • Địa điểm: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội (Ban Tổ chức sẽ sắp xếp phương tiện vận chuyển cho các đại biểu tham dự đến từ Hà Nội)
  • Để đăng ký trưng bày sản phẩm tại triển lãm, vui lòng liên hệ Ms. Nga (MPI), SĐT 0912320347; ngahttp@yahoo.com

Thông tin chi tiết có trên trang web sự kiện: https://expo.nic.gov.vn/trien-lam