Đối với các hồ sơ đăng kí công việc tự phát, hãy gửi cho chúng tôi hồ sơ đăng kí của bạn.
Hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị tại trang này.

Silvia Costa

Năm sinh       1984

Quốc tịch          Italian

Email                     csilvia215@gmail.com

SĐT              +39 3403848104

CV-SILVIA COSTA

Vincenzo Cannone

Năm sinh       1979

Quốc tịch          Italian

Email                    cannone.vin@gmail.com

CV – VINCENZO CANNONE ITALIAN

CV – VINCENZO CANNONE ENGLISH

Alessio Zunta

Quốc tịch: Italia

Email: zunta_alessio@hotmail.com

SĐT: (+84) 33 2130 356

Alesio Zunta – CV 2023

Sara Zago

Quốc tịch:    Italia

Email:              zago.sara@yahoo.it

CV – Sara Zago

Cover Letter – Sara Zago

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Quốc tịch:          Việt Nam

Email:                   nguyenthicamnhung2993@gmail.com

SĐT:                 +84 783290978

CV – Nguyen Thi Cam Nhung