[Co-host] Hội thảo trực tuyến “Tổng quan Phát triển Công nghiệp Việt Nam & Các Ưu đãi Thuế dành cho các nhà Đầu tư nước ngoài trong giai đoạn Covid-19”

 • Tháng Mười 20, 2021
 • 10AM to 11:15AM
 • Online
flyer
past event
0

[Hỗ trợ sự kiện] Cuộc thi Sáng tác Logo và Slogan Du lịch Côn Đảo

 • Tháng Mười 30, 2021
 • Online
Banner

[Hỗ trợ sự kiện] Hội thảo trực tuyến “Tư vấn Pháp lý trong Sản xuất: Yên tâm Đầu tư vào Long An”

 • Tháng Mười 14, 2021
 • 9:30AM to 11:30AM
 • Online
ICHAM- LHC
past event
0

[Co-host] Hội thảo trực tuyến “Toàn cảnh các Chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho các Doanh nghiệp và Cá nhận chịu ảnh hưởng bởi Covid-19”

 • Tháng Chín 30, 2021
 • 10AM to 11:15AM
 • Online
20200930_KPMGxSBG_Flyer-01
past event
0

[Co-host] Hội thảo trực tuyến “Công nghệ Blockchain và Tiềm năng Cách mạng hóa các Ngành Công nghiệp”

 • Tháng Chín 28, 2021
 • 10:30AM to 12PM
 • Online
Flyer _1200X628
past event
0

Hội thảo trực tuyến “Thách Thức Tuyển Dụng Tại Việt Nam: Phương Pháp Tăng Nguồn Nhân Lực Trong Đại Dịch”

 • Tháng Tám 20, 2021
 • 3:00 pm to 4:30 pm
 • Zoom
webinar VinAxia.2021_Flyer 1
past event
0

[Co-host] Hội thảo trực tuyến “Đánh Thuế Thương Mại Điện tử Việt Nam”

 • Tháng Bảy 22, 2021
 • 2:00 pm to 3:00 pm
 • Online
Vietnamese-ecommerce-taxation-Resized Poster
past event
0

Hội thảo trực tuyến “Thành Lập Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam Theo Quy Chế Mới Và EVFTA”

 • Tháng Sáu 23, 2021
 • 3:00 pm to 4:30 pm
 • Zoom platform
Flyerv3
past event
0

[Co-host] Webinar “Thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài trong bối cảnh Covid19 và cập nhật các yêu cầu về hồ sơ cấp giấy phép lao động theo Nghị định 152”

 • Tháng Sáu 17, 2021
 • 2:00 pm to 3:00 pm
 • Online
MBC_Tricor Webinar 17 June 2021_FINAL
past event
0

Webinar “Đông Nam Á – Thị Trường Tiềm Năng Cho Ngành Xuất Khẩu Ý: Chuyên đề Việt Nam”

 • Tháng Sáu 14, 2021
 • 2:30 pm to 5:30 pm
 • Online
smal
past event
0

register

×
Please login to register Login now