Hồ sơ ứng tuyển

Đối với các hồ sơ đăng kí công việc tự phát, hãy gửi cho chúng tôi hồ sơ đăng kí của bạn.

Hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị tại trang này.

Silvia Costa

Năm sinh       1984

Quốc tịch          Italian

Email                     csilvia215@gmail.com

SĐT              +39 3403848104

CV-SILVIA COSTA

Vincenzo Cannone

Năm sinh       1979

Quốc tịch          Italian

Email                    cannone.vin@gmail.com

CV – VINCENZO CANNONE ITALIAN

CV – VINCENZO CANNONE ENGLISH

Augusto Lagnerini

Năm sinh        24/09/1983

Quốc tịch         Italian

Email:                     augulag19@gmail.com

presentazione – Augusto Lagnerini

CV – Augusto Lagnerini