Đội ngũ nhân sự tại ICHAM

Trần Thanh Quyết

Giám đốc điều hành

Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Phạm Hoàng Nam

Chuyên viên phân tích thương mại

Vũ Tuấn Linh

Chuyên viên phân tích thương mại

Phạm Bích Hợp

Chuyên viên phân tích thương mại

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phòng Hành chính và Quản lý hội viên

Nguyễn Thị Thu Huyền

Phòng Sự kiện & Truyền thông