Hội thảo trực tuyến “Các Quy định về Thuế và Định giá Chuyển nhượng tại Việt Nam – Tác động Kinh doanh trong Bình thường Mới”

  • Tháng Chín 16, 2021
  • 3:00 pm to 4:30 pm
  • Online
Webinar Grant Thornto 2_Slide 2
past event
0

Hội thảo trực tuyến “Khám phá Ngành Thiết bị Y tế tại Việt Nam: Cơ hội cho Doanh nghiệp châu Âu”

  • Tháng Chín 8, 2021
  • 3:00 pm to 4:00 pm
  • Online
webinar Dezan_Slide 2
past event
0

Hội thảo trực tuyến “Thách Thức Tuyển Dụng Tại Việt Nam: Phương Pháp Tăng Nguồn Nhân Lực Trong Đại Dịch”

  • Tháng Tám 20, 2021
  • 3:00 pm to 4:30 pm
  • Zoom
webinar VinAxia.2021_Flyer 1
past event
0

register

×
Please login to register Login now