[Hỗ trợ sự kiện] ForbesWomen Series – Workshop #8 “Xã giao trong kinh doanh: Chào hỏi, ăn uống và sử dụng mạng xã hội để thành công”

 • Tháng Mười Một 13, 2021
 • 9:30AM
 • Online
FWW7_AdsBanner
past event
0

[Co-host] Hội thảo trực tuyến “Con đường đến Kế hoạch Phục hồi Bán lẻ & Tăng trưởng Doanh số Hậu Đại dịch”

 • Tháng Mười Một 11, 2021
 • 9AM to 11:30AM
 • Online
CO-HOST
past event
0

Lễ ra mắt Sách Trắng EuroCham & Gặp gỡ châu Âu 2021: Hợp tác EU – Việt Nam hậu Covid-19

 • Tháng Mười Một 25, 2021
 • 07:30AM to 12:15PM
 • Meliá Hanoi & Online
Banner Event BA-01
past event
0

[Hỗ trợ sự kiện] Workshop Phụ nữ ForbesVietnam #7: “Thăng tiến: Lời khuyên cho phát triển sự nghiệp”

 • Tháng Mười 30, 2021
 • 9:30AM
 • Online
FWW6_AdsBanner
past event
0

[Hỗ trợ truyền thông] Webinar “Những Lực đẩy Kinh doanh dịch vụ tiện ích tại thị trường Khu Công Nghiệp thời Covid-19”

 • Tháng Mười 28, 2021
 • 9:30AM to 11:00AM
 • Online
ICHAM - LHC
past event
0

[Co-host] Hội thảo trực tuyến “Tổng quan Phát triển Công nghiệp Việt Nam & Các Ưu đãi Thuế dành cho các nhà Đầu tư nước ngoài trong giai đoạn Covid-19”

 • Tháng Mười 20, 2021
 • 10AM to 11:15AM
 • Online
flyer
past event
0

[Hỗ trợ sự kiện] Cuộc thi Sáng tác Logo và Slogan Du lịch Côn Đảo

 • Tháng Mười 30, 2021
 • Online
Banner
past event
0

[Hỗ trợ sự kiện] Hội thảo trực tuyến “Tư vấn Pháp lý trong Sản xuất: Yên tâm Đầu tư vào Long An”

 • Tháng Mười 14, 2021
 • 9:30AM to 11:30AM
 • Online
ICHAM- LHC
past event
0

[Co-host] Hội thảo trực tuyến “Toàn cảnh các Chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho các Doanh nghiệp và Cá nhận chịu ảnh hưởng bởi Covid-19”

 • Tháng Chín 30, 2021
 • 10AM to 11:15AM
 • Online
20200930_KPMGxSBG_Flyer-01
past event
0

[Co-host] Hội thảo trực tuyến “Công nghệ Blockchain và Tiềm năng Cách mạng hóa các Ngành Công nghiệp”

 • Tháng Chín 28, 2021
 • 10:30AM to 12PM
 • Online
Flyer _1200X628
past event
0

register

×
Please login to register Login now