Tuyển dụng

Job Posting Title Location Department Date
Giám đốc Điều hành – ICHAM Hanoi or Ho Chi Minh city, Vietnam Italian Chamber of Commerce in Vietnam Tháng Mười Một 16, 2021
Thư ký – Thương vụ Ý (ICE-ITA) thành phố Hồ Chí Minh Thương vụ Ý, Lãnh sự quán Ý tại tp.HCM Tháng Mười 14, 2021